64-907933

Mätur 0-10mm/0.01/60

64-907557

Digitalt skjutmått 8-200 mm

64-909598

Mikrometer, digital, för rör 0-25mm