Schut

{ "DIGITALA LÄNGDMÄTNINGSSYSTEM": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Magnescale SJ700A skalsystem med gynnsamt förhållande mellan pris och prestanda", "page": 7 }, { "name": "Magnescale GB-ER universella skalsystem", "page": 8 }, { "name": "Magnescale Digiruler SL130 skala system för ett stort mätområde", "page": 9 }, { "name": "Magnescale SR-721SP skala system för confned utrymmen", "page": 10 }, { "name": "Magnescale DK805SB/812SB mätare", "page": 12 }, { "name": "Magnescale DK10/25/50/100/155/205 mätare", "page": 13 }, { "name": "Kablar och konfiguration Magnescale DK mätare", "page": 14 }, { "name": "Magnescale DF805S/812S mätare MF10 Digital toleransindikator", "page": 14 }, { "name": "Magnescale MT30 USB-adapter för DT-sonder", "page": 15 }, { "name": "Magnescale DS805S/812S USB-mätare", "page": 15 }, { "name": "Magnescale DT mätare", "page": 16 }, { "name": "Sondtillbehör", "page": 18 }, { "name": "Upprullningsanordning DZ176", "page": 18 }, { "name": "Upprullningsanordning DZ801", "page": 18 }, { "name": "Upprullningsdon DZ174", "page": 18 }, { "name": "Magnescale LG20- och LH70/71-displayenheter", "page": 19 }, { "name": "Magneskalig MD20B-detektor (för SR-721SP)", "page": 20 }, { "name": "Magnescale LG20, LH70/71 och LY71/72 displayenheter", "page": 20 }, { "name": "Magnescale LY71/72 displayenheter", "page": 21 }, { "name": "Magnescale LT10A/11A DISPLAYENHETER", "page": 22 }, { "name": "Magnescale LT20A/30 displayenheter", "page": 23 } ] }, "SKIVBROMSOK": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Absoluta digitala skivbromsok", "page": 25 }, { "name": "Digitala skjutmått med utmärkt förhållande mellan pris och prestanda", "page": 25 }, { "name": "Absoluta digitala skivbromsok", "page": 26 }, { "name": "Digitala skivbromsok", "page": 26 }, { "name": "Digitala skivbromsok med hållfunktion", "page": 27 }, { "name": "Digitala skivbromsok med min/max funktion", "page": 27 }, { "name": "Digitala skjutmått 0,005 mm", "page": 28 }, { "name": "Digitala solfångare", "page": 28 }, { "name": "Digitala skjutmått med glaslinjal", "page": 29 }, { "name": "Digitala skivbromsok med toleransfunktion", "page": 30 }, { "name": "Digitala skjutmått med roterbar LCD-display", "page": 30 }, { "name": "Absoluta digitala skivbromsok IP54", "page": 31 }, { "name": "Absoluta digitala skivbromsok IP54", "page": 32 }, { "name": "Digitala skivbromsok IP54", "page": 33 }, { "name": "Absoluta digitala skivbromsok IP54", "page": 33 }, { "name": "TESA TWIN-Cal digitala skjutmått", "page": 34 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic skjutmått", "page": 35 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic Solar-ok IP67", "page": 35 }, { "name": "Digitala kolfber-ok", "page": 36 }, { "name": "Digitala skivbromsok IP67", "page": 36 }, { "name": "Absoluta digitala skivbromsok IP67", "page": 37 }, { "name": "Digitala skivbromsok IP67", "page": 37 }, { "name": "TESA-Cal absoluta digitala skivbromsok IP67", "page": 38 }, { "name": "TESA TWIN-Cal absoluta digitala skivbromsok IP67", "page": 39 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic", "page": 40 }, { "name": "Kylvätskesäker", "page": 40 }, { "name": "skivbromsok IP67", "page": 40 }, { "name": "Digitala skjutmått med mätytor av volframkarbid", "page": 41 }, { "name": "Digitalt skjutmått med lång mätback", "page": 41 }, { "name": "Digitala skjutmått med glidbar mätback", "page": 42 }, { "name": "Digitala skjutmått för mätning av mittavstånd", "page": 42 }, { "name": "Digitalt skivbromsok med stiftformad ambolt", "page": 43 }, { "name": "Skivbromsok med stora mätytor", "page": 43 }, { "name": "Digitala skjutmått med utvändiga vinklade mätbackar", "page": 44 }, { "name": "Digitala skjutmått med spetsiga mätbackar", "page": 44 }, { "name": "Digitala skjutmått med utvändiga vinklade mätpinnar", "page": 45 }, { "name": "Digitala skjutmått med invändiga vinklade mätpinnar", "page": 45 }, { "name": "Digitala skjutmått med utvändiga vinklade mätbackar", "page": 46 }, { "name": "Digitala skjutmått med invändiga vinklade mätbackar", "page": 46 }, { "name": "Digitala skjutmått för invändig längdmätning", "page": 47 }, { "name": "Digitalt skivbromsok för spårmätning", "page": 47 }, { "name": "Digitala skjutmått med spetsig ambolt", "page": 48 }, { "name": "Digital ok med fyrkantig, spetsig ambolt", "page": 48 }, { "name": "Digitala tandtjockleksok", "page": 49 }, { "name": "Digitalt skivbromsok med prismatisk ambolt", "page": 49 }, { "name": "Skivbromsok med digital radie", "page": 50 }, { "name": "Digitala skjutmått med långa mätknivar", "page": 50 }, { "name": "Skivbromsok", "page": 51 }, { "name": "Digitala skjutmått för interna mätningar", "page": 51 }, { "name": "Mitutoyo kalipprar för speciella ändamål", "page": 52 }, { "name": "Mitutoyo kalipprar för speciella ändamål (fortsättning)", "page": 53 }, { "name": "Absoluta digitala skivbromsok för verkstäder", "page": 54 }, { "name": "Digitala lätta skivbromsok", "page": 55 }, { "name": "Digitala lätta skivbromsok", "page": 55 }, { "name": "Digitala lättviktskaliprar för kolverkstäder", "page": 56 }, { "name": "Digitala skivbromsok i aluminium", "page": 56 }, { "name": "TESA TWIN-Cal digitala skivbromsok IP67", "page": 57 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic skivbromsok", "page": 58 }, { "name": "Digitala kolskivbromsok IP65", "page": 59 }, { "name": "Mitutoyo Digimatic kolskivbromsok", "page": 60 }, { "name": "Universella digitala skivbromsok", "page": 61 }, { "name": "Universella digitala skivbromsok", "page": 62 }, { "name": "Universella digitala skivbromsok", "page": 63 }, { "name": "Digitala lättviktiga universalkaliprar för verkstad", "page": 64 }, { "name": "HELIOS-PREISSER universella digitala skivbromsok", "page": 65 }, { "name": "Universella digitala skivbromsok", "page": 66 }, { "name": "Universella digitala skivbromsok IP67", "page": 66 }, { "name": "Universella digitala skivbromsok med indikatorklocka", "page": 66 }, { "name": "Mitutoyo-skivbromsok", "page": 68 }, { "name": "TESA-SKIVBROMSOK", "page": 68 }, { "name": "Skivbromsok", "page": 69 }, { "name": "Högkvalitativa skivbromsok i plast från Schweiz", "page": 69 }, { "name": "Skivbromsok", "page": 70 }, { "name": "Mitutoyokaliprar", "page": 71 }, { "name": "TESA-OK med utvändiga vinklade mätbackar", "page": 72 }, { "name": "TESA-OK", "page": 72 }, { "name": "Skivbromsok till verkstad", "page": 73 }, { "name": "Parallaxfria lätta skivbromsok", "page": 73 }, { "name": "Skivbromsok till verkstad", "page": 74 }, { "name": "HELIOS-PREISSER verkstadsklockor", "page": 75 }, { "name": "Skivbromsok", "page": 82 }, { "name": "Skivbromsok", "page": 83 }, { "name": "HELIOS-PREISSER DJUPKALIPER", "page": 84 }, { "name": "TESA TWIN-Cal digitala djupmätare IP67", "page": 85 }, { "name": "TESA-DJUPMÄTARE", "page": 86 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic djupkaliper", "page": 87 }, { "name": "Skivbromsok", "page": 88 }, { "name": "Digitala lättviktiga djupmätare med runda djupstänger", "page": 89 }, { "name": "Digitala lättviktiga skivbromsok", "page": 89 }, { "name": "Digitala djupmätare med runda djupstänger", "page": 90 }, { "name": "Digital djupmätare", "page": 90 }, { "name": "Digital djupmätare", "page": 90 } ] }, "TILLBEHÖR TILL SKIVBROMSOK": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Universella tillbehör till digitala skivbromsok", "page": 67 }, { "name": "Universella digitala skivbromsok med indikatorklocka (fortsättning)", "page": 67 }, { "name": "Sonduppsättning för skivbromsok", "page": 76 }, { "name": "Djupmätningsunderlag för skivbromsok", "page": 77 }, { "name": "Djupmätningsunderlag för skivbromsok", "page": 77 }, { "name": "Skivbromsok inspektionssats", "page": 77 }, { "name": "Mitutoyo djupmätningsbaser för skjutmått", "page": 78 }, { "name": "TESA djupmätningsbas för skjutmått", "page": 78 }, { "name": "Mitutoyo skivbromsok inspektionsset", "page": 78 }, { "name": "Träfodral för skjutmått", "page": 79 }, { "name": "Skivbromsokhållare", "page": 80 }, { "name": "Fodral för skjutmått", "page": 80 }, { "name": "Digital vinkelrätare", "page": 80 }, { "name": "Mätinstrument inställda", "page": 81 }, { "name": "Mätinstrument inställda", "page": 81 }, { "name": "Mätinstrument inställda", "page": 81 } ] }, "DJUPMÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Djupmätare för kilspåens djup", "page": 91 }, { "name": "Djupindikatorer för Käfer", "page": 91 }, { "name": "Djupmätare för kilspårsdjup", "page": 91 }, { "name": "Digital djupmätare", "page": 91 } ] }, "MIKROMETRAR": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Digitala mikrometrar", "page": 93 }, { "name": "Digitala mikrometrar", "page": 94 }, { "name": "Digitala mikrometrar med dubbeldisplay", "page": 94 }, { "name": "Mikrometrar med räknare", "page": 95 }, { "name": "Digitala mikrometrar med toleransindikering", "page": 95 }, { "name": "Mitutoyo Digimatic mikrometer", "page": 96 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic Quick-mikrometrar", "page": 96 }, { "name": "Absoluta digitala mikrometrar med toleransindikering IP54", "page": 97 }, { "name": "Digitala mikrometrar IP54", "page": 98 }, { "name": "Digitala mikrometrar IP65", "page": 98 }, { "name": "Digitalt snabbt justerbart externt mätinstrument IP65", "page": 99 }, { "name": "Digitala mikrometrar IP65", "page": 100 }, { "name": "TESA Micromaster digital", "page": 101 }, { "name": "capa µ", "page": 101 }, { "name": "mikrometer IP54", "page": 101 }, { "name": "Mitutoyo Digimatic och", "page": 102 }, { "name": "QuantuMike", "page": 102 }, { "name": "mikrometer IP65", "page": 102 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic Submicrometer MDH", "page": 103 }, { "name": "Mitutoyo Quick Mini digital snabbtjockleksmätare", "page": 103 }, { "name": "Mikrometrar", "page": 104 }, { "name": "Mikrometrar 0,001 mm, parallaxelfria", "page": 105 }, { "name": "Snabbjusterbara mikrometer", "page": 105 }, { "name": "Mitutoyo lätta mikrometrar", "page": 106 }, { "name": "TESAMIKROMETER", "page": 106 }, { "name": "Mitutoyomikrometrar med spärrhake", "page": 107 }, { "name": "Mitutoyomikrometrar", "page": 107 }, { "name": "Mikrometrar med stort mätområde", "page": 108 }, { "name": "Mikrometrar med stort mätområde", "page": 109 }, { "name": "Mikrometrar med justerbar ambolt med indikatorklocka", "page": 109 }, { "name": "Digitala mikrometrar IP65 med stort mätområde", "page": 110 }, { "name": "Minimikrometer", "page": 111 }, { "name": "Mikrometrar med indikatorklocka", "page": 111 }, { "name": "Mikrometer med extra stort mätområde", "page": 111 }, { "name": "Toleransmikrometer med två spindlar", "page": 112 }, { "name": "Toleransmikrometer med precisionsindikator", "page": 112 }, { "name": "Mätklockor", "page": 113 }, { "name": "Digitala vertikala mikrometrar", "page": 113 }, { "name": "Mikrometrar med små mätytor", "page": 114 }, { "name": "Mikrometrar med sfärisk ambolt", "page": 115 }, { "name": "Universella mikrometrar med utbytbara amboltar", "page": 116 }, { "name": "Digitala mikrometrar IP65 med stiftformad ambolt", "page": 117 }, { "name": "Digitala mikrometrar med speciella mätbackar", "page": 117 }, { "name": "Kuggstångsmikrometer", "page": 118 }, { "name": "Universalmikrometer", "page": 119 }, { "name": "Djuprammikrometer", "page": 120 }, { "name": "Mikrometer för bromsskiva", "page": 121 }, { "name": "Digitala mikrometrar IP65 med stora amboltar", "page": 121 }, { "name": "Mikrometrar med extra stora mätytor", "page": 122 }, { "name": "Plåtmikrometer", "page": 122 }, { "name": "Växelmikrometer", "page": 123 }, { "name": "Mikrometrar med prismformad ambolt", "page": 124 }, { "name": "Mikrometrar med en spetsig mätyta", "page": 125 }, { "name": "Mikrometrar med spetsiga mätytor", "page": 125 }, { "name": "Bladmikrometer", "page": 126 }, { "name": "Skruvgängmikrometer", "page": 127 }, { "name": "Skruvgängmikrometer (fortsättning)", "page": 128 }, { "name": "Trådar för gängmätning", "page": 129 }, { "name": "Tråd- och kulmikrometer", "page": 130 }, { "name": "CAN-sömmikrometer", "page": 130 }, { "name": "Navmikrometer", "page": 130 }, { "name": "Mitutoyo mikrometrar för särskilda ändamål", "page": 131 }, { "name": "Mitutoyo specialmikrometer (fortsättning)", "page": 132 }, { "name": "TESA SPECIALMIKROMETER", "page": 133 } ] }, "MIKROMETERTILLBEHÖR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Fastställande av standarder", "page": 134 }, { "name": "Fastställande av standarder", "page": 134 }, { "name": "Inställning av mätare", "page": 134 }, { "name": "Mätkraftindikatorer", "page": 135 }, { "name": "Mikrometerstativ", "page": 135 }, { "name": "Mikrometerstativ", "page": 135 }, { "name": "Kulfästen", "page": 135 }, { "name": "Vikbart mikrometerstativ", "page": 135 }, { "name": "Sonduppsättning för mikrometer", "page": 136 }, { "name": "Mikrometerinspektionssatser", "page": 136 }, { "name": "Gäng- och toleranstabeller", "page": 136 } ] }, "DJUPMIKROMETER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Digitala djupmikrometrar IP65", "page": 137 }, { "name": "Djupmikrometer", "page": 138 }, { "name": "Mitutoyodjupmikrometer", "page": 139 } ] }, "MIKROMETERHUVUDEN": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Mikrometerhuvud med räknare", "page": 140 }, { "name": "Mikrometerhuvuden", "page": 140 }, { "name": "Digitala mikrometerhuvuden", "page": 141 }, { "name": "Mitutoyomikrometerhuvuden", "page": 142 }, { "name": "Mitutoyo Digimatic mikrometerhuvud IP65", "page": 143 }, { "name": "Mitutoyo Digimatic mikrometerhuvud", "page": 143 } ] }, "INRE MIKROMETER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Trepunktsinterna mikrometer", "page": 145 }, { "name": "Trepunktsinterna mikrometer (fortsättning)", "page": 146 }, { "name": "Trepunktsinterna mikrometer", "page": 147 }, { "name": "Trepunktsinterna mikrometer (fortsättning)", "page": 148 }, { "name": "Trepunktsinterna mikrometer", "page": 149 }, { "name": "Trepunktsinterna mikrometer (fortsättning)", "page": 150 }, { "name": "Digitala trepunktsinterna mikrometrar IP65", "page": 151 }, { "name": "Digitala trepunktsinterna mikrometrar IP65 (fortsättning)", "page": 152 }, { "name": "Digitala trepunktsinterna mikrometrar", "page": 153 }, { "name": "Digitala trepunktsinterna mikrometer upp till 1000 mm", "page": 154 }, { "name": "TESA Imicro trepunktsinterna mikrometer", "page": 155 }, { "name": "TESA IMICRO-TILLÄGG", "page": 156 }, { "name": "TESA Imicro trepunktsinterna mikrometer i satser", "page": 156 }, { "name": "TESA-CENTRERINGSANORDNING", "page": 156 }, { "name": "TESA Imicro digitala trepunktsinterna mikrometrar (fortsättning)", "page": 158 }, { "name": "Mitutoyo Holtest trepunktsinterna mikrometer", "page": 159 }, { "name": "Mitutoyo Holtest digitala trepunktsinterna mikrometer", "page": 160 }, { "name": "Mitutoyo Borematic digitala trepunktsinterna mikrometrar", "page": 161 }, { "name": "Trepunktsinterna mikrometer", "page": 162 }, { "name": "Inre mikrometer", "page": 180 } ] }, "INRE MIKROMETER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "TESA Imicro digital", "page": 157 }, { "name": "capa µ", "page": 157 }, { "name": "trepunktsinterna mikrometer", "page": 157 } ] }, "INTERNA MÄTINSTRUMENT": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Mätur för genomgående borrningar", "page": 163 }, { "name": "Interna mätinstrument", "page": 164 }, { "name": "Inre mätinstrument för påfåglar", "page": 165 }, { "name": "Mitutoyo borrmätare med indikatorklocka", "page": 166 }, { "name": "Krœplin digital internal measuring instruments (3-point)", "page": 167 }, { "name": "Schwenks interna mätinstrument", "page": 168 }, { "name": "Schwenks interna mätinstrument för stora djup", "page": 169 }, { "name": "Schwenks interna mätinstrument med kulprober", "page": 170 }, { "name": "Schwenk Varios interna mätinstrument", "page": 171 }, { "name": "Schwenks interna mätinstrument för blinda borrningar", "page": 171 }, { "name": "Schwenk Rabitos interna mätinstrument", "page": 172 }, { "name": "Schwenks interna mätinstrument/konturmätare", "page": 172 }, { "name": "Marposs M1 Star inre borrmätare", "page": 173 }, { "name": "Marposs I-Wave2", "page": 174 }, { "name": "Vevaxelmätare", "page": 182 }, { "name": "Diatest vevaxelmätare", "page": 182 }, { "name": "Digitala interna mätinstrument", "page": 185 }, { "name": "Interna mätinstrument", "page": 186 }, { "name": "Krœplin digital internal measuring instruments", "page": 190 }, { "name": "Krœplin internal measuring instruments Intertest", "page": 191 }, { "name": "Overview Krœplin internal measuring instruments", "page": 192 } ] }, "INSTÄLLNINGSINSTRUMENT": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Mitutoyo inställningsinstrument för interna mätinstrument", "page": 175 }, { "name": "Mitutoyo inställningsinstrument för stavmikrometer", "page": 175 }, { "name": "Inställningsinstrument för interna mätinstrument", "page": 176 }, { "name": "Inställningsmätare för inre mikrometer", "page": 176 }, { "name": "Verktygsförinställare", "page": 255 } ] }, "STICKMIKROMETER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Stickmikrometer", "page": 177 }, { "name": "Digitala pinnmikrometersatser", "page": 178 }, { "name": "Stickmikrometeruppsättningar", "page": 178 }, { "name": "Invändiga mikrometrar med utbytbara amboltar", "page": 179 } ] }, "INT.": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Spårmikrometer", "page": 181 }, { "name": "Tvåpunktsinterna mätinstrument", "page": 181 } ] }, "TELESKOPMÄTARE /PLUGGMÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Teleskopiska mätare", "page": 183 }, { "name": "Pluggmätare för små borrningar (blind/genomgående)", "page": 183 } ] }, "INTERNT": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Digitalt internt mätinstrument", "page": 184 }, { "name": "Digitalt externt mätinstrument", "page": 184 }, { "name": "Krœplin digital internal and external measuring instruments", "page": 189 }, { "name": "Wooden cases for Krœplin internal and external measuring instruments", "page": 193 }, { "name": "Holders for Krœplin internal and external measuring instruments", "page": 193 }, { "name": "Krœplin internal measuring instruments Intertest", "page": 194 }, { "name": "Krœplin external measuring instruments Pocotest", "page": 194 }, { "name": "Universella mätinstrument", "page": 207 }, { "name": "Universella mätinstrument (fortsättning)", "page": 208 }, { "name": "HELIOS-PREISSER universell mätare", "page": 209 }, { "name": "TESA UNIMASTER", "page": 209 } ] }, "EXTERNA MÄTINSTRUMENT": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Digitala externa mätinstrument", "page": 187 }, { "name": "Externa mätinstrument", "page": 188 }, { "name": "Krœplin digital external measuring instruments", "page": 195 }, { "name": "Krœplin external measuring instruments Oditest", "page": 196 }, { "name": "Overview Krœplin external measuring instruments", "page": 197 }, { "name": "Digital tjockleksmätare", "page": 198 }, { "name": "Digitala tjockleksmätare", "page": 198 }, { "name": "Digitala externa mätinstrument", "page": 199 }, { "name": "Digitala mätare för snabbtjocklek", "page": 199 }, { "name": "Tjockleksmätare", "page": 200 }, { "name": "Tjockleksmätare med rullmätinsats", "page": 200 }, { "name": "Mätare för Käfer-fickans tjocklek", "page": 201 }, { "name": "Mätare för Käfertjocklek", "page": 201 }, { "name": "Mätare för folietjocklek", "page": 202 }, { "name": "Käfer digitala tjockleksmätare", "page": 202 }, { "name": "Käfer-tjockleksmätare med rullmätare", "page": 202 }, { "name": "Tjockleksmätare för flm-mätning", "page": 203 }, { "name": "Externa mätinstrument", "page": 203 }, { "name": "Externa mätinstrument för påfåglar", "page": 203 }, { "name": "Rörets väggtjockleksmätare", "page": 204 }, { "name": "Påfågelns universella tjockleksmätare", "page": 204 }, { "name": "Tjockleksmätare", "page": 205 }, { "name": "Digitala externa mätinstrument", "page": 206 } ] }, "RATTINDIKATORER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Digitala indikatorklockor 0,01 och 0,001 mm", "page": 211 }, { "name": "Absoluta digitala indikatorklockor", "page": 212 }, { "name": "Absoluta digitala indikatorklockor", "page": 213 }, { "name": "Digitala indikatorklockor", "page": 214 }, { "name": "Digitala indikatorklockor", "page": 214 }, { "name": "Absoluta horisontella digitala indikatorklockor", "page": 215 }, { "name": "Digital indikatorklocka med beräkningsfunktion", "page": 215 }, { "name": "Mitutoyo Absolut Digimatic indikatorklocka 0,01 mm ID-U", "page": 216 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic rattindikatorer ID-S / ID-S Solar", "page": 216 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic-indikatorer ID-C", "page": 217 }, { "name": "Mitutoyos absoluta digimatiska indikatorklockor ID-B och ID-N", "page": 218 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic-indikatorer med beräkningsfunktion ID-C", "page": 219 }, { "name": "Digitala indikatorklockor TESA DIGICO", "page": 220 }, { "name": "Digitala minirattindikatorer TESA Digico 12/12-HP", "page": 221 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic-indikatorer ID-F/ID-H", "page": 222 }, { "name": "Magnescale digital indikator", "page": 223 }, { "name": "Digitala indikatorer", "page": 223 }, { "name": "Rattindikatorer 0,01 mm", "page": 224 }, { "name": "Rattindikatorer 0,01 mm", "page": 224 }, { "name": "Rattindikatorer 0,01 mm", "page": 225 }, { "name": "Stänksäkra indikatorklockor 0,01 mm", "page": 225 }, { "name": "Rattindikatorer 0.001 mm", "page": 226 }, { "name": "Dvärgvisare 0,01 mm", "page": 226 }, { "name": "Påfågelindikatorer 0,1 och 0,01 mm", "page": 227 }, { "name": "Påfågelindikatorer 0,005 och 0,001 mm", "page": 228 }, { "name": "Påfågelindikatorer med bakre kolv", "page": 228 }, { "name": "Mitutoyo indikatorklocka 0,01 och 0,001 mm", "page": 229 }, { "name": "TESA INDIKATORKLOCKOR", "page": 230 }, { "name": "TESA INDIKATORKLOCKOR", "page": 231 }, { "name": "Käfer indikatorklockor 0,01 mm", "page": 232 }, { "name": "Käfer indikatorklockor 0,01 mm", "page": 232 }, { "name": "Käfer Feinika indikatorklocka 0.001 mm", "page": 233 }, { "name": "Käfer indikatorklockor 0,01 mm", "page": 233 }, { "name": "Käfer Compika precisionsindikatorer", "page": 234 }, { "name": "Noggrannhetsindikator", "page": 234 }, { "name": "Schwenks precisionsindikatorer", "page": 235 }, { "name": "TESA-PRECISIONSINDIKATORER", "page": 235 }, { "name": "Precisionsindikatorer", "page": 235 } ] }, "INSATSER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Insatser och tillägg", "page": 236 }, { "name": "Käfer-insatser", "page": 237 }, { "name": "Adaptrar för insatser", "page": 238 }, { "name": "Förlängningar för insatser", "page": 238 }, { "name": "Djupmätningsbaser för indikatorklockor", "page": 238 }, { "name": "Djupmätningsbaser för indikatorklockor", "page": 239 }, { "name": "Broar", "page": 239 } ] }, "ÅTERGÅNGSSPAKAR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Återgångsspakar", "page": 240 }, { "name": "Återgångsspak", "page": 240 }, { "name": "Återgångsspak", "page": 240 }, { "name": "Återgångsspak", "page": 240 }, { "name": "Mitutoyos återgångsspakar", "page": 240 }, { "name": "Återgångsspakar", "page": 240 } ] }, "TILLBEHÖR FÖR INDIKATORKLOCKOR": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Klämbussning", "page": 241 }, { "name": "Klämbussning", "page": 241 }, { "name": "Sond av vridbar typ", "page": 241 }, { "name": "Vinkelsond och specialsond", "page": 241 }, { "name": "Vinkelsond", "page": 241 }, { "name": "Sondhållare", "page": 241 }, { "name": "Rattindikator bakåt", "page": 242 }, { "name": "Påfågel indikatortestare", "page": 242 } ] }, "INDIKATORER FÖR PROVNING AV RATTEN": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Provningsindikatorer av hävarmstyp", "page": 243 }, { "name": "Testindikatorer av påfågelspakstyp", "page": 244 }, { "name": "Mitutoyo mätklocka typ 0,01 mm", "page": 245 }, { "name": "Testindikatorer av Mitutoyo-spaktyp 0,001 och 0,002 mm", "page": 246 }, { "name": "Mitutoyo indikatorklocka av spaktyp", "page": 246 }, { "name": "TESTINDIKATORER av typ TESA-spak", "page": 247 }, { "name": "Testindikatorer av typen snabbvalsspak", "page": 248 } ] }, "INDIKATORER FÖR RATT- OCH SÅGTAND": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Käfer såg tandindikator", "page": 249 }, { "name": "Testindikatorer av Käfer-typ med hävarmstyp", "page": 249 } ] }, "TILLBEHÖR FÖR INDIKATORTEST": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Tillbehör för Tesa-testindikator", "page": 250 }, { "name": "Mätinsatser för indikatorklockor av hävarmstyp", "page": 250 }, { "name": "Tillbehör indikatorklockor/indikatorklockor", "page": 251 }, { "name": "Centraltillbehör", "page": 251 }, { "name": "Reducerare", "page": 251 } ] }, "CENTRERA INSTRUMENT": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Kantfaner", "page": 252 }, { "name": "Centreringsanordning", "page": 252 } ] }, "KANTSÖKARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "3D-sonder för centrering och mätning", "page": 253 }, { "name": "Kantfaner", "page": 253 } ] }, "Z-AXELNS INSTÄLLNINGSMÄTARE": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Z-axelns inställningsmätare", "page": 254 }, { "name": "Z-axelns inställningsmätare", "page": 254 }, { "name": "Digital Z-axel inställningsmätare", "page": 254 } ] }, "ELEKTRONISKA INDIKATORER / SONDER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Elektronisk sond och avläsningsenhet", "page": 256 } ] }, "ELEKTRONISKA INDIKATORER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "TESA TWIN-T10 displayenhet för induktiv sond", "page": 257 }, { "name": "Visningsenhet för mätsonder", "page": 258 } ] }, "SONDER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "TESA analoga och digitala sonder", "page": 259 }, { "name": "TESA analoga sonder", "page": 260 }, { "name": "TESA BPX44 gränssnitt", "page": 260 }, { "name": "TESA analoga sonder (fortsättning)", "page": 261 }, { "name": "Analoga sonder", "page": 262 }, { "name": "Digitala absoluta mätsonder", "page": 263 } ] }, "SONDTILLBEHÖR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Klämbussning", "page": 264 }, { "name": "Klämbussning", "page": 264 }, { "name": "Insatser", "page": 264 }, { "name": "Återgångsspakar", "page": 264 }, { "name": "Upprullningsanordning DZ801", "page": 264 }, { "name": "Sondhållare", "page": 264 }, { "name": "Klämkrage med duvetail", "page": 264 } ] }, "RATTINDIKATORSTÄLL": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Rattindikatorställ", "page": 268 }, { "name": "Rattindikatorställ", "page": 269 }, { "name": "Baser för indikatorklockor", "page": 270 }, { "name": "Magnetiska indikeringsstativ", "page": 271 }, { "name": "Magnetiska indikeringsstativ", "page": 271 }, { "name": "Fisso Classic Line indikeringsställ", "page": 272 }, { "name": "Indikatorställ för Fisso Strato Line och Strato µ-Line", "page": 273 }, { "name": "Indikatorställ för Fisso Strato Line och Strato µ-Line (fortsättning)", "page": 274 }, { "name": "Tillbehör till Fisso indikatorklockstativ", "page": 274 }, { "name": "Tillbehör till Fisso indikeringsstativ (fortsättning)", "page": 275 }, { "name": "Indikatorställ för Fissos baslinje", "page": 275 }, { "name": "Mätstativ", "page": 280 }, { "name": "Mätstativ", "page": 281 } ] }, "FLEXIBLA KYLVÄTSKESLANGAR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "LED-lampa på magnetstativ", "page": 276 }, { "name": "Flexibla slangar för kylvätska med magnetbas", "page": 276 } ] }, "MÄTSTATIV": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Mätstativ", "page": 277 }, { "name": "Mätstativ", "page": 277 }, { "name": "Mätstativ", "page": 278 }, { "name": "Mätstativ med spindeljustering", "page": 278 }, { "name": "Mätstativ", "page": 279 }, { "name": "Mätstativ", "page": 279 }, { "name": "Mätstativ", "page": 282 }, { "name": "Mätbord", "page": 282 }, { "name": "Mätstativ", "page": 282 }, { "name": "Mätstativ", "page": 283 }, { "name": "Mätstativ", "page": 283 } ] }, "BÄNKCENTER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Bänkcentrum", "page": 284 }, { "name": "Bänkcenter", "page": 285 }, { "name": "Bänkcentrum", "page": 286 }, { "name": "Bänkcentrum", "page": 286 }, { "name": "Fisso run out testare och balanseringsenheter", "page": 287 } ] }, "YTPLÅTAR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Ytplåtar av granit", "page": 288 }, { "name": "Ytplåtar av gjutjärn", "page": 289 }, { "name": "Finskrapad platta (din 876/1) med lapp- och inspektionsyta", "page": 289 } ] }, "YTPLÅTSTILLBEHÖR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Ytplattans stöd", "page": 290 }, { "name": "Stödsats för ytplattor", "page": 290 } ] }, "YTPLÅTSTATIV": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Ytplåtstativ", "page": 291 }, { "name": "Granitplåtrengörare", "page": 292 }, { "name": "Ytplåtstativ", "page": 292 } ] }, "V-BLOCKS": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "X-block i par", "page": 294 }, { "name": "V-block i par", "page": 294 }, { "name": "Magnetiska V-block", "page": 295 }, { "name": "Magnetiska V-block", "page": 295 }, { "name": "Magnetiskt V-block", "page": 295 }, { "name": "Justerbara V-block", "page": 296 }, { "name": "V-block i par", "page": 296 }, { "name": "V-block i par", "page": 296 } ] }, "V-BLOCKS /INDUKTIONSBLOCK": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Magnetiska hållare", "page": 297 }, { "name": "Magnetiska induktionsblock i par", "page": 297 }, { "name": "Granit V-block parvis", "page": 297 } ] }, "VISIER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Precisionsklämverktyg", "page": 298 }, { "name": "Hylsa som kan indexeras", "page": 298 }, { "name": "Precisionsgrader", "page": 298 }, { "name": "Precisionsgrader", "page": 299 }, { "name": "Lång modulär vises", "page": 300 }, { "name": "Modulär precision vises", "page": 300 } ] }, "VISNINGAR /SINUSPLATTOR": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Kort modulär vises", "page": 301 }, { "name": "Precisions sinusplattor", "page": 301 } ] }, "PARALLELLA BLOCK /VINKELBLOCK": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Parvisa fyrsidiga parallella block av gjutjärn", "page": 302 }, { "name": "Gjutjärnsvinkelblock med flera klämmöjligheter", "page": 302 }, { "name": "Kvadratiska block av granit med V-mutter och gängade hål", "page": 302 } ] }, "KLÄMBORD /VINKELPLATTOR": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Klämbord i gjutjärn med flera klämmöjligheter", "page": 303 }, { "name": "Gjutjärnsvinkelplattor med flera klämspår", "page": 303 } ] }, "VINKELPLATTOR/ CYLINDRISKA RUTOR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Vinkelplattor av gjutjärn", "page": 304 }, { "name": "Stålcylindriska rutor", "page": 304 }, { "name": "Stålcylindriska rutor", "page": 304 } ] }, "KVADRATER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Granitrutor", "page": 305 }, { "name": "Granitrutor", "page": 305 }, { "name": "Plattstålsrutor", "page": 307 }, { "name": "Platta rutor av rostfritt stål", "page": 308 }, { "name": "Träfodral för fyrkanter", "page": 308 }, { "name": "Platta rutor av rostfritt stål", "page": 309 }, { "name": "Plattstålsrutor", "page": 309 }, { "name": "Stålrutor med botten", "page": 310 }, { "name": "Kvadrater i rostfritt stål med botten", "page": 311 }, { "name": "Träfodral för fyrkanter", "page": 311 }, { "name": "Stålrutor med botten", "page": 312 }, { "name": "Kvadrater i rostfritt stål med botten", "page": 312 }, { "name": "Kvadrater i härdat rostfritt stål med tung balk", "page": 313 }, { "name": "Flänsrutor", "page": 313 }, { "name": "Justerbara rutor", "page": 314 }, { "name": "Fyrkanter med tung balk", "page": 314 }, { "name": "Fyrkanter med tung bjälke och knivkanter", "page": 314 }, { "name": "Fasade kantrutor", "page": 315 }, { "name": "Fasade kantrutor", "page": 315 }, { "name": "Toolmakers’ squares", "page": 316 }, { "name": "Toolmakers’ squares", "page": 316 }, { "name": "Aluminium fyrkant med gradering", "page": 316 } ] }, "KVADRATER / PARALLELLER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Keramiska rutor", "page": 306 }, { "name": "Parvisa keramiska paralleller", "page": 306 }, { "name": "Keramisk rätskiva", "page": 306 } ] }, "TOOLMAKERS’ SETS / SINE BARS": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Toolmakers’ set", "page": 317 }, { "name": "Sinusstång", "page": 317 } ] }, "PARALLELLER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Parallella stålblock", "page": 318 } ] }, "RÄTA KANTER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Räta kanter av granit", "page": 319 }, { "name": "Parvis parallellpar av granit", "page": 319 }, { "name": "Räta kanter i ljust stål och rostfritt stål din 874/1 och 874/0", "page": 320 }, { "name": "Ljusa stål och rostfritt stål raka kanter klass 3", "page": 321 }, { "name": "Räta kanter i ljust stål och rostfritt stål din 874/2", "page": 321 }, { "name": "Räta kanter i aluminium", "page": 322 }, { "name": "Träfodral för raka kanter", "page": 323 }, { "name": "Stålplattor för montering", "page": 324 }, { "name": "Gjutjärn raka kanter med handtag", "page": 325 }, { "name": "Rak aluminiumkant", "page": 325 }, { "name": "Räta kanter av bryggtyp", "page": 326 }, { "name": "Triangulära raka kanter", "page": 326 }, { "name": "Fasade rätkanter", "page": 327 }, { "name": "Fasade rätkanter", "page": 327 } ] }, "PROTRAKTORER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Universal digital vinkelmätare", "page": 329 }, { "name": "Universella digitala vinkelmätare", "page": 330 }, { "name": "Universal digital vinkelmätare", "page": 331 }, { "name": "Vinkelmätare", "page": 332 }, { "name": "Vinkelmätare med förstoringslucka", "page": 332 }, { "name": "Universal vinkelmätare", "page": 333 }, { "name": "Vinkelmätare med förstoringslucka", "page": 333 }, { "name": "Kombinerad vinkelmätare", "page": 334 }, { "name": "Kombinerad vinkelmätare", "page": 334 }, { "name": "Vinkelmätare", "page": 334 }, { "name": "Digitala vinkelmätare", "page": 335 }, { "name": "Universal digital vinkelmätare med vattenpass", "page": 336 }, { "name": "Inställningsfasning", "page": 336 }, { "name": "Vinkelmätare", "page": 336 } ] }, "PROTRAKTORER / CLINOMETERS": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Universella digitala vinkelmätare", "page": 337 }, { "name": "Magnetisk klinometer med mittpunktsfäste", "page": 337 } ] }, "CLINOMETERS": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Digital klinometer", "page": 338 }, { "name": "Digitala klinometrar", "page": 338 }, { "name": "Digital klinometer", "page": 339 }, { "name": "TESA Clinobevel 3 digital klinometer", "page": 341 }, { "name": "TESA Clinobevel 1-USB digital klinometer", "page": 341 }, { "name": "Klinometrar", "page": 342 }, { "name": "Klinometer", "page": 342 }, { "name": "Klinometer", "page": 342 }, { "name": "Vernierklinometrar", "page": 342 } ] }, "CLINOMETERS /INSTÄLLNINGSVERKTYG": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Laserjusteringsverktyg", "page": 340 }, { "name": "Digital klinometer", "page": 340 } ] }, "SPRITNIVÅER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Digital inspektionsnivå och digital ramnivå", "page": 343 }, { "name": "Inspektionsvattennivåer", "page": 344 }, { "name": "Inspektionsvattennivåer", "page": 344 }, { "name": "Ramens andningsnivåer", "page": 345 }, { "name": "Inspektionsvattennivåer", "page": 345 }, { "name": "Ramens andningsnivåer", "page": 346 }, { "name": "Ramens andningsnivåer", "page": 346 }, { "name": "Vevaxelns vattenpass", "page": 347 }, { "name": "Aluminumsalkoholhalt", "page": 347 }, { "name": "Små vattennivåer", "page": 347 }, { "name": "Alkoholhalter med fettbas", "page": 348 }, { "name": "Vevtappsnivåer", "page": 348 }, { "name": "Cirkulära vattennivåer", "page": 349 }, { "name": "Slang vattennivå", "page": 349 } ] }, "YTJÄMNHETSPROVARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Taylor Hobson Surtronic Duo ytråhetsprovare", "page": 351 }, { "name": "Mitutoyo Surftest SJ-210 ytråhetsprovare", "page": 352 }, { "name": "Mitutoyo Surftest SJ-310 ytråhetsprovare", "page": 353 }, { "name": "Mitutoyo Surftest SJ-410 ytråhetsprovare", "page": 353 }, { "name": "TESA Rugosurf 20 ytråhetsprovare", "page": 354 } ] }, "GROVHETSPROVER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Väggdiagram", "page": 355 }, { "name": "Grovhetsprover", "page": 355 }, { "name": "Grovhetsprover för sprängda ytor", "page": 356 }, { "name": "Grovhetsprover i en uppsättning", "page": 356 } ] }, "MÄTKLOSSAR": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Stålklossar", "page": 359 }, { "name": "Välj block för stålmätare", "page": 360 }, { "name": "Volframkarbidblock", "page": 361 }, { "name": "Välj volframkarbidmätare", "page": 362 }, { "name": "Keramiska mätklossar", "page": 363 }, { "name": "Välj keramiska mätblock", "page": 364 }, { "name": "Mitutoyo stål- och keramikmätare", "page": 365 }, { "name": "Långa mätblock från 125 mm", "page": 366 }, { "name": "Mitutoyo vippklämma för block med långa serier", "page": 367 }, { "name": "Välj långa mätklossar från 125 mm", "page": 367 } ] }, "TILLBEHÖR TILL MÄTKLOSSAR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Välj rengöringsduk för mikrofbröst", "page": 368 }, { "name": "Skivbromsok inspektionssats", "page": 368 }, { "name": "Mikrometerinspektionssatser", "page": 368 }, { "name": "Tillbehör till mätklossar", "page": 369 }, { "name": "Hållare för mätklossar", "page": 370 }, { "name": "Plasthöljen för mätblock", "page": 370 }, { "name": "Hållare för mätklossar", "page": 370 }, { "name": "Handskar", "page": 370 }, { "name": "Mitutoyo underhållssats för stålprofilblock", "page": 371 }, { "name": "Mitutoyo mikrometer inspektionsset", "page": 371 }, { "name": "Mitutoyo skivbromsok inspektionsset", "page": 371 } ] }, "VINKELMÄTARE BLOCK /MÄTKULOR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Mätkulor av stål", "page": 372 }, { "name": "Vinkelmätare blockuppsättning", "page": 372 } ] }, "OPTISKA LÄGENHETER / PLANERA PARALLELLA OPTISKA LÄGENHETER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Välj plan parallella optiska fetter", "page": 373 }, { "name": "Välj optiska fetter", "page": 373 }, { "name": "Hur man använder ett optiskt fett", "page": 374 }, { "name": "TESA optiska fetter", "page": 374 }, { "name": "TESA-PLAN parallella optiska fetter", "page": 374 } ] }, "KÄNNARE MÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Kännare mätare", "page": 375 }, { "name": "HELIOS-PREISSER-känslans stamspolar", "page": 376 }, { "name": "Kännare mätare", "page": 376 } ] }, "MÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Pluggmätare", "page": 379 }, { "name": "Inställningsringar", "page": 384 }, { "name": "Koniska mätare", "page": 386 }, { "name": "Mätdorn", "page": 387 }, { "name": "Mätare för kilvägsdjup på schakt", "page": 387 }, { "name": "Gängplugg och ringmätare i satser", "page": 392 }, { "name": "Plugga mätare och inställningsringar i satser", "page": 392 }, { "name": "Gängkäftmätare", "page": 392 }, { "name": "Justerbara snäppmätare", "page": 393 }, { "name": "Munstycksmätare", "page": 395 }, { "name": "Koniska pluggmätare", "page": 395 }, { "name": "Munstycksmätare med vernier", "page": 395 }, { "name": "Platta pluggmätare", "page": 395 } ] }, "STIFTMÄTARE": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Stiftmätare i satser", "page": 380 }, { "name": "Stiftmätare", "page": 381 }, { "name": "Stiftmätare tillbehör", "page": 382 }, { "name": "Stiftmätare utan handtag i satser", "page": 382 } ] }, "PLUGGMÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Pluggmätare", "page": 383 }, { "name": "Välj inställningsringar", "page": 383 } ] }, "MÄTARE /MÄTKILAR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Borrmätare", "page": 394 }, { "name": "Mätkilar", "page": 394 }, { "name": "Vridbar borrslipningsmätare", "page": 394 } ] }, "VERKTYGSMÄTARE FÖR GÄNGSKÄRNING": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Mittenmätare", "page": 396 }, { "name": "Verktygsmätare för gängskärning", "page": 396 } ] }, "VINKEL- OCH RADIEMÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Profil för form och radie", "page": 397 }, { "name": "Vinkelmätare", "page": 397 }, { "name": "Radiemätare", "page": 397 }, { "name": "Vinkelmätare uppsättning", "page": 397 } ] }, "SVETSMÄTARE OCH SKIVBROMSOK": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Sats med svetssömmätare", "page": 398 }, { "name": "Svetsfogsmätare", "page": 398 }, { "name": "Svetsförband", "page": 398 } ] }, "BORD / MÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Skruvhöjdsmätare", "page": 399 }, { "name": "Universalmätare för vinklar", "page": 399 }, { "name": "Gäng- och toleranstabeller", "page": 399 }, { "name": "Plattjockleksmätare", "page": 399 } ] }, "FÖRSTORINGSGLAS": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Toppstativ förstoringsglas 5x", "page": 401 }, { "name": "Toppstativ förstoringsglas 22x", "page": 401 }, { "name": "Toppstativ förstoringsglas 10x", "page": 401 }, { "name": "Toppstativ förstoringsglas 15x", "page": 401 }, { "name": "Toppstativ förstoringsglas 10x", "page": 401 }, { "name": "Maximal magnetisk förstoringsglas 5x", "page": 402 }, { "name": "Toppskala förstoringsglas 3x", "page": 402 }, { "name": "Peak eye förstoringsglas 3,3x ... 20x", "page": 402 }, { "name": "Topp telecentrisk förstoringsglas 7x", "page": 403 }, { "name": "Toppstativ förstoringsglas 4x", "page": 403 }, { "name": "Förstoringsglas för toppzoom 8-16x och 10-20x", "page": 403 }, { "name": "Topp vikbar förstoringsglas 3x ... 9x", "page": 406 }, { "name": "Toppljus förstoringsglas 10x och 15x", "page": 406 }, { "name": "Maximal vikbar förstoringsglas 7x ... 20x", "page": 406 }, { "name": "Toppskalor ø 26 mm", "page": 407 }, { "name": "Toppskala förstoringsglas 7x", "page": 407 }, { "name": "Toppskalor ø 35 mm", "page": 408 }, { "name": "Toppskala förstoringsglas 10x", "page": 408 }, { "name": "Toppskala förstoringsglas 30x", "page": 409 }, { "name": "Maximal anastigmatisk skala förstoringsglas 4x och 7x", "page": 409 }, { "name": "Toppskala förstoringsglas 15x", "page": 410 }, { "name": "Toppstativ förstoringsglas 30x", "page": 410 }, { "name": "Förstoring på magnetstativ", "page": 411 }, { "name": "Peak fexible stativ förstoringsglas", "page": 411 }, { "name": "Topp ABC förstoringsglas 3-18x", "page": 411 }, { "name": "Topp förstoringsglas 2,5 - 5x", "page": 411 }, { "name": "Robust stativ förstoringsglas 5x med LED-belysning", "page": 415 }, { "name": "Skala förstoringsglas 10x med LED-belysning", "page": 415 }, { "name": "Förstoringsglas 2 - 20x med LED-belysning", "page": 416 }, { "name": "Förstoringsglas 2 - 6x med LED- och UV-belysning", "page": 416 }, { "name": "Vågar med styrt förstoringsglas", "page": 417 }, { "name": "Förstoringsglas för precisionsskala 6x ... 12x", "page": 417 } ] }, "TELESKOP / FÖRSTORINGSLAMPOR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Toppstativ förstoringsglas 8x", "page": 404 }, { "name": "Toppljus förstoringsglas 3,5x", "page": 404 }, { "name": "Monokulära toppteleskop", "page": 404 } ] }, "FÖRSTORINGSLAMPOR /PENNMIKROSKOP": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Toppluckans förstoringsglas 2,2x ... 5,2x", "page": 405 }, { "name": "Maximal pennmikroskop 25x ... 100x", "page": 405 }, { "name": "Peak pennmikroskop med EIM 25x ... 100x", "page": 405 } ] }, "MIKROSKOP": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Peak Stand mikroskop 20x ... 300x", "page": 412 }, { "name": "Peak individuella skalor", "page": 412 }, { "name": "Maximala individuella mål", "page": 413 }, { "name": "Toppstativmikroskop 20x ... 300x (fortsättning)", "page": 413 }, { "name": "Peak Stand mikroskop 25x ... 100x", "page": 414 } ] }, "GLASLINJALER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Toppglastrådar", "page": 418 }, { "name": "Glaslinjaler", "page": 418 }, { "name": "L", "page": 418 }, { "name": "= 50 ... 300 mm", "page": 418 } ] }, "ELEKTRONISKA VÅGAR MED FÖRSTORINGSLAMPOR": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Förstoringslampor med självlysande belysning eller LED-belysning", "page": 419 }, { "name": "Elektroniska kolvågar för förstoringsglas", "page": 419 } ] }, "STEREOMIKROSKOP": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Stereomikroskop SSM", "page": 420 }, { "name": "Stereomikroskop SSM-2", "page": 420 }, { "name": "Mikroskop för stereozoom SSM-3/5", "page": 421 }, { "name": "Mikroskop för stereozoom med hjälpobjektiv SSM-10/20", "page": 422 }, { "name": "Stereomikroskop med steglös zoom SSM-E", "page": 423 } ] }, "TILLBEHÖR TILL STEREOMIKROSKOP": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "SSM stereomikroskop tillbehör", "page": 424 }, { "name": "SSM stereomikroskop tillbehör (fortsättning)", "page": 425 }, { "name": "SSM stereomikroskop tillbehör (fortsättning)", "page": 426 } ] }, "VIDEOMIKROSKOP": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Dino-Lite USB-videomätmikroskop", "page": 427 }, { "name": "Dino-Lite USB-videomätmikroskop (fortsättning)", "page": 428 }, { "name": "Tillbehör till Dino-Lite mikroskop", "page": 429 } ] }, "ENDOSKOP": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Industriellt endoskop", "page": 430 } ] }, "PROFILPROJEKTORER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Mitutoyo profile projektorer PJ-Plus-serien", "page": 431 } ] }, "TILLBEHÖR TILL MIKROSKOP": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Kvalificerare för synfält", "page": 432 }, { "name": "Specialrengöring", "page": 432 }, { "name": "LED optisk FBER-belysning", "page": 432 }, { "name": "Optisk rengöringssats", "page": 432 } ] }, "GRADERADE LINJALER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Precisionslinjaler", "page": 434 }, { "name": "Precisionslinjaler", "page": 434 }, { "name": "Linjaler", "page": 435 }, { "name": "Träfodral för linjaler", "page": 435 }, { "name": "Linjaler", "page": 436 }, { "name": "Aluminiumlinjaler", "page": 436 }, { "name": "Aluminiumlinjaler", "page": 436 }, { "name": "Självhäftande linjaler", "page": 437 }, { "name": "Linjaler av rostfritt stål", "page": 437 }, { "name": "Linjaler av rostfritt stål", "page": 437 }, { "name": "Linjaler i rostfritt stål med L", "page": 438 }, { "name": "→", "page": 438 }, { "name": "R eller R", "page": 438 }, { "name": "→", "page": 438 }, { "name": "L-numrering", "page": 438 }, { "name": "Linjaler", "page": 439 } ] }, "SKALENHETER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Digitala horisontella skalenheter", "page": 440 }, { "name": "Digitala vertikala skalenheter", "page": 440 }, { "name": "Mitutoyo digitala horisontella och vertikala skalenheter", "page": 441 } ] }, "OMKRETSBAND": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Schwenk inre omkrets band", "page": 442 }, { "name": "Omkretsband", "page": 442 }, { "name": "Schwenk-omkretsband för diametrar", "page": 443 }, { "name": "Schwenk-omkretsband", "page": 443 } ] }, "OMKRETSBAND / PRECISIONSBAND": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Omkretsband för diametrar", "page": 444 }, { "name": "Precisionsband", "page": 444 } ] }, "PRECISIONSBAND": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Precisionstejp med lång slaglängd", "page": 445 }, { "name": "Precisionsband med lång slaglängd", "page": 445 }, { "name": "Precisionsband", "page": 445 } ] }, "PRECISIONSBAND / AVSTÅNDSMÄTARE": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Digital mätskiva", "page": 446 }, { "name": "Teleskopisk skala", "page": 446 }, { "name": "Digital mätband", "page": 446 } ] }, "AVSTÅNDSMÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Laseravståndsmätare", "page": 447 } ] }, "VERKTYG FÖR SKRIVNING": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Märkningsmätare", "page": 449 }, { "name": "Märkningsmätare", "page": 449 }, { "name": "Märkning av skivbromsok", "page": 450 }, { "name": "Märkningsmätare", "page": 450 }, { "name": "Digital markeringsmätare och vinkelrätare", "page": 450 }, { "name": "Ytmätare", "page": 455 }, { "name": "Universalinställningsinstrument", "page": 455 } ] }, "SCRIBERS / TRAMMELS": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Scriber", "page": 451 }, { "name": "Trammels", "page": 451 }, { "name": "Trammels", "page": 451 } ] }, "KOMPASSER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Fogkompasser", "page": 452 }, { "name": "Fjäderfogsskiljare", "page": 452 }, { "name": "Fjäderfogskompasser, invändiga", "page": 453 }, { "name": "Externa fjäderfogskompasser", "page": 453 }, { "name": "Fogkompasser", "page": 453 }, { "name": "Fogkompasser", "page": 453 } ] }, "CENTRERADE RUTOR /SKIVBROMSOKSKOMPASSER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Centrera rutor", "page": 454 }, { "name": "Kaliperkompasser", "page": 454 } ] }, "HÖJD- OCH SKRIVMÅTT": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Digitala höjd- och skrivmått", "page": 457 }, { "name": "Absolut digital höjd och skrivmått", "page": 458 }, { "name": "Speciella digitala höjd- och skrivmått", "page": 459 }, { "name": "Digitala höjd- och skrivmått med indikatorklockhållare", "page": 459 }, { "name": "Digitala dubbla kolumner höjd och skrivmått", "page": 460 }, { "name": "Mitutoyo digitala höjd- och skrivmått", "page": 461 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic höjdmätare", "page": 462 }, { "name": "Höjd- och skrivmått med urtavla och räknare", "page": 463 }, { "name": "Höjd- och skrivmått med urtavla", "page": 463 }, { "name": "Höjd- och skrivmått med förstoringsglas", "page": 464 }, { "name": "Höjd- och skrivmått", "page": 464 } ] }, "HÖJDMÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "TESA Micro-Hite/Micro-Hite M 350/600/900", "page": 465 }, { "name": "TESA Micro-Hite/Micro-Hite M 350/600/900 (fortsättning)", "page": 466 }, { "name": "Sonder och tillbehör TESA Micro-Hite / TESA-Hite", "page": 467 }, { "name": "TESA elektronisk sond", "page": 467 }, { "name": "TESA-Hite Magna / TESA-Hite 400/700", "page": 468 }, { "name": "Mitutoyo CNC-höjdmätare Linjär höjd LH-600 E/EG", "page": 469 }, { "name": "Mitutoyo LH-600 / QM-höjd tillbehör", "page": 470 }, { "name": "Mitutoyo Linear Height LH-600 E/EG (fortsättning)", "page": 470 }, { "name": "Mitutoyo höjdmätare QM-Höjd 350/600", "page": 471 } ] }, "HÖJDMÄTARE TILLBEHÖR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Granitplåtrengörare", "page": 472 }, { "name": "Digital vinkelrätare", "page": 472 }, { "name": "Granitytplatta med stativ för höjdmätare", "page": 472 } ] }, "HÅRDHETSPROVARE": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Bärbara hårdhetsprovare för Shore", "page": 474 }, { "name": "Mätstativ för Hildebrand Shore hårdhetsprovare", "page": 475 }, { "name": "Hildebrands bärbara hårdhetsprovare för Shore", "page": 475 }, { "name": "Bärbar digital hårdhetsprovare", "page": 476 }, { "name": "Bärbara hårdhetsprovare", "page": 476 }, { "name": "Bärbara digitala hårdhetsprovare", "page": 477 }, { "name": "Bärbara digitala hårdhetsprovare (fortsättning)", "page": 478 } ] }, "TJOCKLEKSMÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Digital tjockleksmätare", "page": 479 }, { "name": "Digitala tjockleksmätare", "page": 480 }, { "name": "Digitala tjockleksmätare (fortsättning)", "page": 481 }, { "name": "Mätare för digital beläggningstjocklek", "page": 482 }, { "name": "Mätare för digital beläggningstjocklek", "page": 483 } ] }, "TERMOMETRAR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Infraröda termometrar", "page": 484 }, { "name": "Digital termometer", "page": 485 }, { "name": "Digital termometer", "page": 485 } ] }, "Bluetooth": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Digital termohygrograf för permanent övervakning", "page": 486 } ] }, "THERMOHYGROMETER / TERMISK AVBILDARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Digital termohygrometer", "page": 487 }, { "name": "Digital termisk bildåtergivning", "page": 487 } ] }, "VARVTALSMÄTARE": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Digital tachometers – contact, laser, laser/contact", "page": 488 } ] }, "VARVTALSMÄTARE / DYNAMOMETER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Varvräknare", "page": 489 }, { "name": "Töjningsmätare", "page": 489 }, { "name": "Vridmätare", "page": 489 } ] }, "TÖJNINGSMÄTARE": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Töjningsmätare", "page": 490 }, { "name": "Töjningsmätare", "page": 490 } ] }, "FJÄDERVÅGAR/ DYNAMOMETRAR": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Dynamometrar", "page": 491 }, { "name": "Digital fjädervåg", "page": 491 } ] }, "VIBRATIONSMÄTARE/ LJUDNIVÅMÄTARE": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Digital ljudnivåmätare", "page": 492 }, { "name": "Digital vibrationsprovare", "page": 492 } ] }, "REFRAKTOMETRAR /INSPEKTIONSINSTRUMENT": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Sonarskop", "page": 493 }, { "name": "Refraktometrar", "page": 493 }, { "name": "Teleskopspegel/magnet", "page": 493 } ] }, "INSTRUMENTGRÄNSSNITT/DISPLAY": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Fjärrinstrumentdisplay", "page": 495 } ] }, "MÄTINSTRUMENTGRÄNSSNITT": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Smartbox", "page": 496 }, { "name": "DiMag-omvandlare", "page": 497 }, { "name": "D/RS Instrumentbox", "page": 497 } ] }, "DATABEHANDLING": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Mitutoyo Digimatic USB-gränssnitt", "page": 498 }, { "name": "Mitutoyo databehandling", "page": 498 }, { "name": "Mitutoyo Digimatic SPC-skrivare", "page": 498 }, { "name": "Mitutoyo-gränssnitt", "page": 499 }, { "name": "Mitutoyo U-WAVE trådlöst kommunikationssystem", "page": 499 }, { "name": "Mitutoyo USB-ingångsverktyg direkt", "page": 499 }, { "name": "TESA DATABEHANDLING", "page": 500 }, { "name": "TESA Link Connector", "page": 500 } ] }, "DEMEET 3D CNC-MÄTMASKINER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Utbildningsobjekt", "page": 509 }, { "name": "Arbetsbord DeMeet-220", "page": 509 }, { "name": "Kvalificerare för synfält", "page": 509 }, { "name": "Kvalifikationssfärer", "page": 509 }, { "name": "Fixtursystem", "page": 510 }, { "name": "DF-produktens fixtursystem", "page": 510 }, { "name": "Alufx fixtursystem", "page": 510 } ] }, "DF FIXTURSYSTEM": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "DF-produktens fixtursystem (fortsättning)", "page": 513 } ] }, "ALUFIX FIXTURSYSTEM": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Alufx anslutningselement", "page": 517 }, { "name": "Alufx positionering och fxing av komponenter", "page": 518 }, { "name": "Alufx Fixinspect", "page": 519 }, { "name": "Alufx positionering och fxing komponenter (fortsättning)", "page": 519 } ] }, "SONDER OCH SONDSYSTEM": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "TP20-sondsystem", "page": 521 }, { "name": "PH6 Fast sondhuvud", "page": 522 }, { "name": "Ändringsrack för MCR20-sondmodul", "page": 522 }, { "name": "Kvalifikationssfärer", "page": 522 }, { "name": "Sonder och tillbehör", "page": 523 }, { "name": "Sonder och tillbehör (fortsättning)", "page": 524 }, { "name": "Sonder och tillbehör (fortsättning)", "page": 525 }, { "name": "Sonder och tillbehör (fortsättning)", "page": 526 }, { "name": "Sonder och tillbehör (fortsättning)", "page": 527 } ] } }
<< Tillbaks till listning
Klicka på modellnumret i blått för att lägga i varukorgen! Du kan sedan ändra antal i varukorgen!
64-854924854.932 / 933 / 957854.025 / 02664-85923364-854924x=""10 - 200,005 ± 0,020,0164-854925x=""20 - 400,01 ± 0,030,0164-854926x=""30 - 500,01 ± 0,030,0164-854927x=""40 - 600,01 ± 0,030,014731 kr64-854928x=""50 - 700,01 ± 0,030,014731 kr64-854929x=""60 - 800,01 ± 0,030,014731 kr64-854930x=""70 - 900,01 ± 0,030,014731 kr64-854931x=""80 - 1000,01 ± 0,030,014731 kr64-854019x=""15 - 650,05 ± 0,050,0255445 kr64-854020x=""40 - 900,05 ± 0,050,025%64-85402064-854021x=""70 - 1200,05 ± 0,050,025%64-85402164-854022x=""100 - 1500,05 ± 0,050,025%64-85402264-854023*130-1800,05 ± 0,050,025%64-85402364-854024*150 - 2000,05 ± 0,050,025%64-85402464-854227*50-1500,1 ± 0,150,110275 kr64-854228*70 - 1700,1 ± 0,150,110275 kr64-854361*90 - 1900,1 ± 0,30,112690 kr64-854360*150 - 2500,1 ± 0,30,112690 kr64-854362*200 - 4000,2 ± 0,40,213617 kr64-859233353 krx=""64-854098522 krx=""64-854932*50 - 1000,01 ± 0,030,0157223 kr4731 kr64-854933*90 - 1400,01 ± 0,030,015%64-8549334731 kr64-854957*130-1800,01 ± 0,030,0157750 kr%64-85492664-854025*180 - 3100,05 ± 0,10,058314 kr64-854026*300 - 4300,05 ± 0,150,05%64-854026Krœplin internal measuring instruments IntertestMätinstrument för noggranna och tillförlitliga mätningar av inre mått.Typer av insatserFör specifikationer hänvisas tillto the Krœplin internal mätinstrumentöversikt.x=""Mätområde: 10 - 430 mm.x=""Gradering: 0,01, 0,05, 0,1 eller 0,2 mm.x=""Mycket höga toleranser på de olika delarna.x=""Stöt- och stöttåligt hölje.x=""Damm- och droppsäker.x=""Mätarmens dämpade rörelse.x=""Justerbara toleransmarkörer.x=""Skydd: IP65.x=""Levereras med en tillverkarens mätrapport.Artikelnr. Meas.räckviddmmGradering-ationmmAccu-racymmJag upprepar...förmågammPrisSEKAlternativ:TräfodralTräfodral*Leverans inkl. träfodral.Artikelnr. Meas.räckviddmmGradering-ationmmAccu-racymmJag upprepar...förmågammPrisSEK*Leverans inkl. träfodral.Schut Geometrisk MetrologiINTERNA MÄTINSTRUMENT191© 2022, Schut Geometrische Meettechniek bvMeasuring instruments and systems 2021/2022C04.238.EN.20220803